60420 - Μέσα σου

Ν. Λυγερός

Μέσα σου
ζει
το παρελθόν
ως συνέχεια
του μέλλοντος
για να υπερβεί
το παρόν
και να γίνει
διάρκεια
εντός
του Χρόνου.