60422 - Το σαξόφωνο

Ν. Λυγερός

Το σαξόφωνο
ήρθε
να υποστηρίξει
την ουσία
του λόγου
αφού ήξερε
ποιο ήταν
το πρέπον
για τη συνέχεια
της ψυχής.