60428 - Η πολυθρόνα

Ν. Λυγερός

Η πολυθρόνα
απέκτησε
προσωπικότητα
εντός του σκηνικού
γιατί δώσαμε
χρόνο
στην επιλογή
της θέσης
του ηθοποιού
στην παράσταση.