60429 - Η αγάπη

Ν. Λυγερός

Η αγάπη
των Αποστόλων
φαίνεται
με τις πράξεις τους
αφού ακολουθούν
το Έργο
για να διαδοθεί
η ουσία
και το φως
της πίστης.