60432 - Επέλεξε

Ν. Λυγερός

Επέλεξε
το ύφος
για να φανεί
η ουσία
και μέσω
του τραγουδιού
που ξεπερνά
τα εμπόδια
της κατανόησης
με την καρδιά
της ανθρωπιάς.