60433 - Πάρε τις νότες

Ν. Λυγερός

Πάρε τις νότες
για να πλάσεις
λέξεις
έτσι ώστε
ν’ ακουστεί
η ουσία
της σκέψης
που περιμένει
την υλοποίηση
του Έργου.