60435 - Σημασία

Ν. Λυγερός

Σημασία
έχει
μόνο
η ουσία
και αυτή
πρέπει
να είναι
ανθρώπινη
για να έχει
αξία
για την Ανθρωπότητα.