60436 - Όταν δοκιμάζεις

Ν. Λυγερός

Όταν δοκιμάζεις
πρακτικά
τις τεχνικές
του στρατηγικού
παιγνίου
βλέπεις
βαθύτερα
την αλήθεια
που απουσιάζει
από τον λόγο
της κοινωνίας.