60437 - Εμπλουτίζουμε

Ν. Λυγερός

Εμπλουτίζουμε
με το έργο
την αγάπη
της Ανθρωπότητας
γιατί αυτό
αγγίζει
τους αθώους
και τους Δίκαιους
έτσι αντέχουμε
περισσότερο
τις επιθέσεις.