60444 - Ο Δάσκαλος

Ν. Λυγερός

Ο Δάσκαλος
ξέρει
να περιμένει
την εξέλιξη
της Μαθήτριας
όταν αυτή
είναι αναγκαία
για να συνεχίσει
την πορεία της
εντός της αγάπης
της Ανθρωπότητας.