60445 - Όταν μαθαίνεις

Ν. Λυγερός

Όταν μαθαίνεις
νέα γλώσσα
και ειδικά
νοηματική
πρόσεχε
τις λεπτομέρειες
στις οποίες
δίνουν
σημασία
οι άνθρωποι
της ανάγκης.