60446 - Μιλήσαμε

Ν. Λυγερός

Μιλήσαμε
για την ουσία
και χάρηκε
η ψυχή μας
γιατί είδαμε
πόσο όμορφος
είναι ο κόσμος
της αλήθειας
όταν αναγνωρίζεις
την Ανθρωπότητα.