60447 - Είναι επανάσταση 

Ν. Λυγερός

Είναι επανάσταση
ο νέος τρόπος
σκέψης
όταν βλέπεις
τον κόσμο
μέσω
Διδασκαλίας
γι’ αυτό
χρειάζεται
αντοχές
αφού είναι
η αλήθεια.