60448 - Κάθε στιγμή

Ν. Λυγερός

Κάθε στιγμή
ψυχοδοσίας
είναι δώρο
που αναβαθμίζει
την ψυχή
γιατί παλεύει
ενάντια
στη βαρβαρότητα
χωρίς άλλη
βοήθεια.