60451 - Ο αγώνας

Ν. Λυγερός

Ο αγώνας
της απελευθέρωσης
δεν σταματά
ούτε όταν είμαστε
σε φάση
πανδημίας
γιατί οι Αθώοι
έχουν ανάγκη
να σωθούν
από τις επιθέσεις
της βαρβαρότητας.