60458 - Η συνείδηση

Ν. Λυγερός

Η συνείδηση
δεν έχει
ανάγκη
από ενοχές
και τύψεις
όταν κάνει
το χρέος της
και το καθήκον
και λειτουργεί
με το πρέπον
της Ανθρωπότητας.