60459 - Αν ο μαθητής

Ν. Λυγερός

Αν ο μαθητής
δεν πιστεύει
τότε
μίλα του
για το πρέπον
αφού
είναι
ισόμορφο
με τη σκέψη
της Ανθρωπότητας
εντός του Χρόνου.