60461 - Τα Πάθη

Ν. Λυγερός

Τα Πάθη
δεν είναι απλώς
ο πληθυντικός
από το πάθος
διότι έχουν
βαθύτητα
κι όχι μόνο
βάθος
γι’ αυτό πρόσεχε
τη χρήση
της λέξης.