60462 - Αν το Ευαγγέλιο

Ν. Λυγερός

Αν το Ευαγγέλιο
του Λουκά
σταματά
στον πειρασμό
και δεν κάνει
αναφορά
στον πονηρό
είναι γιατί
δεν μιλά
απλοϊκά
και ξέρει
ποιος είναι
υπεύθυνος
και για τί.