60465 - Συχνά ξεχνούμε

Ν. Λυγερός

Συχνά ξεχνούμε
ότι τον έχουμε
σταυρώσει
εμείς
κι όχι μόνο
οι Φαρισαίοι,
οι Γραμματείς
και οι Ρωμαίοι
αφού και ο όχλος
αποφάσισε.