60467 - Αν έδινες

Ν. Λυγερός

Αν έδινες
πραγματικά
σημασία
στην Παναγία
δεν θα είχες
ξεχάσει
να σηκώσεις
ένα δάκτυλο
για αυτήν
την ώρα
της προσευχής.