60468 - Ο Λουκάς

Ν. Λυγερός

Ο Λουκάς
είναι πιο λόγιος
από τον Ματθαίο
και λένε ο καθένας
με τον δικό του τρόπο
την ίδια ουσία
βαθύτερα
και απλούστερα
για όλους.