60470 - Αν το λάδι

Ν. Λυγερός

Αν το λάδι
είναι τόσο ιερό
και περισσότερο
από τον οίνο
και τον άρτο
είναι γιατί
αποτελεί
το χρίσμα
του Μεσσία.