60471 - Ο Άγιος Ιωάννης

Ν. Λυγερός

Ο Άγιος Ιωάννης
δεν λάδωσε
τον Χριστό
στη Βάπτιση
γιατί αυτός
είχε ήδη
το χρίσμα
που αναγνώρισε
ο Πρόδρομος.