60472 - Πριν τη Διδασκαλία

Ν. Λυγερός

Πριν τη Διδασκαλία
πιστεύεις
στη θάλασσα
αλλά παραμένεις
στην ακτή
και δεν αγγίζεις
το υγρό
πέρα
από τα ρηχά
μόνο μετά
βλέπεις
τα βαθιά.