60479 - Μην εξετάζεις

Ν. Λυγερός

Μην εξετάζεις
τα προβλήματα
της διαγώνιας,
επένδυσε
στην πλάγια
σκέψη
και τη λοξή
επίθεση
και θα δεις
τα πράγματα
εντελώς
διαφορετικά.