60483 - Η μεγάλη αγκαλιά

Ν. Λυγερός

Η μεγάλη αγκαλιά
είναι συνέχεια
της νοηματικής
γλώσσας
γιατί είναι
και αυτή
έκφραση
που είναι
κατανοητή
στους ανθρώπους
που δεν ξέρουν
από θόρυβο.