60489 - Ήρθε η λύρα

Ν. Λυγερός

Ήρθε η λύρα
της Κρήτης
για να δώσει
τη δύναμή της
στον αγώνα
του φωτός
που δεν θέλει
να κάνει
πίσω
στο μαύρο
μέτωπο.