6049 - Καμπύλες συνόρων και ευθύγραμμα τμήματα του F.I.R

Ν. Λυγερός

  • Post Category:Articles

Τα σύνορα στις διαπραγματεύσεις αλλά και στις διακρατικές συμφωνίες, έχουν την τάση να ακολουθούν τα φυσικά όρια. Αυτό δεν εξηγείται μόνο λόγω γεωγραφίας, αλλά και ιστορίας μέσω των ανθρώπων. Τα φυσικά όρια έχουν την ιδιότητα να διατηρούνται πιο εύκολα σε βάθος χρόνου. Κατά συνέπεια, τα σύνορα είναι καμπύλες και πολύ σπάνια έχουμε ευθύγραμμα τμήματα κι αυτό μόνο και μόνο λόγω ερήμου. Ενώ το F.I.R που αφορά αποκλειστικά τον έλεγχο αεροσκαφών, έχει την τάση να αποτελείται από ευθύγραμμα τμήματα και σε σπάνιες περιπτώσεις, τόξα του κύκλου π.χ. F.I.R. Βηρυτού και F.I.R. Tel Aviv. Αυτή η ουσιαστική γεωμετρική διαφορά δεν αποτελεί πρόβλημα σε γενικό πλαίσιο, αφού το F.I.R. και τα σύνορα είναι διαφορετικές οντότητες και σε νομοθετικό επίπεδο, διότι μόνο τα σύνορα σχετίζονται με την κυριαρχία μιας χώρας, ενώ το F.I.R. παραμένει ένας διεθνής κανονισμός.

Το πρόβλημα εμφανίζεται, όταν για λόγους ιστορικούς έχει επιλεχθεί η ταύτιση μεταξύ των συνόρων και του F.I.R. Το γεωμετρικό πρόβλημα προέρχεται από μη συμβατότητα της καμπυλότητας των συνόρων με τα ευθύγραμμα τμήματα του F.I.R. Η καμπυλότητα ακολουθεί την έννοια της συνέχειας, για να είναι ακριβής. Ενώ το F.I.R. λειτουργεί ως ένα διακριτό σύστημα, το οποίο ελαχιστοποιεί το πλήθος των κορυφών και το υπολογιστικό κόστος μέσω του ευθύγραμμου τμήματος. Φαινομενικά, δεν υπάρχει τρόπος ενιαίας επίλυσης του προβλήματος. Γι’ αυτό το λόγο οι χάρτες του NATIONAL GEOSPATIALINTELLIGENCE AGENCY, EUR N AFR & MID EAST 11 MAR 2010, L-15 και Η-15 σχεδιάζουν ένα F.I.R. με ευθύγραμμα τμήματα μεταξύ της Ελλάδας και της Τουρκίας. Αυτή η απλοποίηση δεν χρησιμοποιείται μόνο από τις ΗΠΑ , αλλά κι από τις δύο χώρες, ενώ υπάρχει το καθεστώς της ταύτισης με τα σύνορα σε αυτήν την περιοχή. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει μία διαφορά μεταξύ του de jure και του de facto. Και στην ουσία, βλέπουμε ότι δεν υπάρχει λόγος να επιμείνουμε στο θέμα της ταύτισης.

Ένας άλλος τρόπος να αντιληφθούμε ότι το πρόβλημα έχει μία μη συμβατική λύση είναι η χρήση των διαγραμμάτων Voronoi σε δύο διαφορετικές κλίμακες. Στην μεγάλη κλίμακα, βλέπουμε τα ευθύγραμμα τμήματα, ενώ στην μικρή προσεγγίζουμε στην καμπυλότητα. Τα όρια, λοιπόν, προέρχονται από τις πολιτικές αποφάσεις, όχι από τα μαθηματικά.