60494 - Η κλίμακα

Ν. Λυγερός

Η κλίμακα
άρχισε
να ζει
στο κλαρίνο
γιατί ήθελε
να πει
όσα είχε
μέσα της
τόσο καιρό
που δεν μπορούσε.