60497 - Η συνύπαρξη

Ν. Λυγερός

Η συνύπαρξη
δεν είναι
συζωή
αφού
αν συνεχίζεται
είναι
μόνο
βόλεμα
κοινωνικό
που δεν έχει
καμία σχέση
με την Ανθρωπότητα.