60502 - ΙII – Η διάρκεια ως τελεολογία της συνέχειας. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΙ. (Dessin)

Ν. Λυγερός