60506 - Μη βλέπεις

Ν. Λυγερός

Μη βλέπεις
την Παλαιά
Διαθήκη
ως ένα μόνο
κείμενο
αφού
η μελέτη
δείχνει
ότι είναι
πολλαπλά
μέσω
των χειρογράφων
της Νεκρής
Θάλασσας.