60507 - Το κείμενο

Ν. Λυγερός

Το κείμενο
έχει
πολλαπλή
επεξεργασία
διότι
ήταν
δυναμική
η γραφή του
και άλλαζε
ανάλογα
με τις συνθήκες
της εποχής
ήταν λοιπόν
ανοιχτή πηγή.