60509 - Και στα χειρόγραφα

Ν. Λυγερός

Και στα χειρόγραφα
βρίσκεις στοιχεία
της ιστορίας
αν μελετάς
τις λεπτομέρειες
και τις εκδοχές
εντός του έργου
λόγω παραδόσεων
και σχολών.