60510 - Ο τρόπος γραφής

Ν. Λυγερός

Ο τρόπος γραφής
είναι διαφορετικός
και γι’ αυτό
υπάρχει
ασυνέχεια
εντός
της Γένεσης
διότι είναι
κείμενα
διαφορετικά
που βάλθηκαν
μαζί.