60511 - Η έλλειψη

Ν. Λυγερός

Η έλλειψη
συνοχής
του κειμένου
είναι ένδειξη
της πολλαπλής
γραφής
που δεν εξέταζε
εκ των υστέρων
τις δομικές
διαφορές.