60514 - Η τεχνητή

Ν. Λυγερός

Η τεχνητή
νοημοσύνη
βοηθάει
στην αναγνώριση
των σκρίβων
έτσι μαθαίνουμε
ποιος διορθώνει
και ποιος
προσθέτει
διευκρινίσεις
στο κείμενο.