60515 - Τα βιβλία

Ν. Λυγερός

Τα βιβλία
είναι σύμπλεγμα
και όχι
ενιαίο
κείμενο
γι’ αυτό
εντοπίζουμε
διαφοροποιήσεις
που αποτελούν
στοιχεία
ιστορίας.