60516 - Το Έργο

Ν. Λυγερός

Το Έργο
έπρεπε
να συνεχιστεί
και μετά
την καταστροφή
του ναού
και αυτό
έγινε
επειδή
ήταν
το πρέπον.