60518 - Η συνέχεια

Ν. Λυγερός

Η συνέχεια
της σκέψης
είναι
ενδεικτική
ειδικά
όταν η πηγή
είναι
ανοιχτή
και είναι
αποτέλεσμα
συλλογικής
συνεισφοράς.