60519 - Η ανοιχτή δομή

Ν. Λυγερός

Η ανοιχτή δομή
είναι αυτή
που κατάφερε
να μεταφέρει
τη διαθήκη
σε μια μορφή
που είναι
εξελικτική
επειδή
έχει
οργανική
αρχιτεκτονική.