60520 - Η βαθιά μελέτη

Ν. Λυγερός

Η βαθιά μελέτη
υλοποιεί στρατηγήματα
κι εντοπίζει έννοιες
σαν τη συνέχεια
και τη διάρκεια
εκεί όπου άλλοι
βλέπουν μόνο
την περιγραφή
μιας Επανάστασης.