60522 - Το ιερό κείμενο

Ν. Λυγερός

Το ιερό κείμενο
παραμένει
κείμενο
και θέλει
πάντα
μελέτη
για να γίνει
κατανοητό
σε βάθος
αλλιώς
η ρηχή ανάγνωση
εκφυλίζει.