60523 - Και στη Παλαιά Διαθήκη

Ν. Λυγερός

Και στη Παλαιά Διαθήκη
βρίσκεις στοιχεία
γεωπολιτικής
γιατί τα κείμενα
γράφτηκαν
σε περιόδους
όπου η Ιουδαία
ήθελε
να ενωθεί
κι έγιναν αλλαγές
στη παράδοση
λόγω συντονισμού.