60526 - Με τα δάκτυλα

Ν. Λυγερός

Με τα δάκτυλα
διαβάζεις
το κείμενο
χωρίς δυσκολία
γιατί ζεις
μαζί του
κάθε λέξη
κάθε νότα
έτσι γίνεται
η όπερα.