60528 - Γιατί ξεχνάς

Ν. Λυγερός

Γιατί ξεχνάς
ότι ένας λόγος
για την καταδίκη
του Χριστού
ήταν η συμπεριφορά του
στον ναό
τότε δεν καταλαβαίνεις
ότι τον σταύρωσε
η κοινωνία
κι όχι μόνο
οι Φαρισαίοι
και οι γραμματείς.