60530 - Δίπλα στις γραμμές

Ν. Λυγερός

Δίπλα στις γραμμές
του τραίνου
το δέντρο
περίμενε
σε μια ανθρώπινη
στάση
όπου δεν σταματούσε
η κοινωνία
γιατί εκεί
ήταν το ραντεβού
με τη Διδασκαλία.