60531 - Το κίτρινο 

Ν. Λυγερός

Το κίτρινο
είχε αρχίσει
να κυριαρχεί
πάνω
στη γη
γιατί
τα λουλούδια
το ζούσαν
κι ήθελαν
να εκφραστούν
χωρίς φόβο.