60533 - Το κόκκινο

Ν. Λυγερός

Το κόκκινο
έγινε
και αυτό
καμπάνα
για να σεβαστεί
τη θυσία
του Χριστού
για να χαρεί
με την Ανάσταση
του χρισμένου.